תקנים

ת"י 5281

תקן בנייה ירוקה. מציע מדדים להגדרת מבנה כירוק.

קרא עוד

ת"י 5280

קובע את רמת התפקוד האנרגטי המחייבת של כל מבנה.

קרא עוד

ת"י 1045

דרישות מינימליות לבידוד תרמי בבניינים לפי ייעודם

קרא עוד

ת"י 5282

דירוג יחידות דיור בבנייני מגורים ומשרדים לפי צריכת האנרגיה הנדרשת בהם.

קרא עוד

mati

מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים מציע כמה תקנים בנושא בידוד תרמי: תקן חובה ותקנים וולונטריים.

בהתאם לתקנות התכנון והבנייה התש"ל 1970 סעיף 5.39 מתאריך 1.3.1986, (הנוגעות להיתרים, תנאיהם והאגרות הכרוכות בהם, כל בניין מגורים חייב לעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י (תקן רשמי) בתחום הבידוד התרמי.

עפ"י עדכון תקנות התכנון והבנייה, יוני 2005, כל מבנה של בתי מגורים, מוסדות חינוך, משרדים ובתי חולים חייב לעמוד בדרישות ת"י 1045.