חשיבות בידוד תרמי


hashivyt bidyd termi main

מחקר מקצועי שבוצע באנגליה הוכיח כי רק 10% מהליקויים בבנייה מקורם בחומרי גלם פגומים. 40% מהליקויים, לפי המחקר, מקורם בביצוע רשלני, וכל השאר – כ-50% מליקויי הבנייה כיום, מקורם בתכנון לקוי. התכנון המקצועי המוקדם חשוב מאוד גם בתחום הבידוד התרמי במבנים. רשמנו למענכם כמה מן הליקויים המשמעותיים שתכנון תרמי לוקה בחסר עלול לגרום.

1. אבדן אנרגיה

דרך המעטפת החיצונית של המבנה נפלטת אנרגיה, וכתוצאה מכך תידרש השקעה אנרגטית בלתי סבירה כדי לחמם את המבנה לטמפרטורה נעימה בחורף וכדי לקררו בקיץ בשעות היום. בידוד תרמי נכון חוסך כ-50% מהוצאות ההסקה והקירור במבנים.

2. לחות ועובש

בדירות מגורים אחוזי הלחות לרוב גבוהים מאלו שמחוצה להן. כשטמפרטורת האוויר בתוך הדירה יורדת לכ-160C או פחות, הלחות היחסית של האוויר בדירה עלולה להיות כמעט רוויה. דבר זה עשוי ליצור עובש על תקרות המבנה ועל קירותיו ותחושה טורדנית של אי נעימות, ויש הגורסים שהדבר עלול אף להזיק לבריאות.

3. ריחות לא נעימים וקילוף שכבת צבע המבנה

כשהבידוד התרמי של המעטפת החיצונית קטן יחסית תהיה הטמפרטורה באזור התקרה נמוכה מזו באזור הרצפה. מצב זה יגביר את אי הנוחות בחורף ובקיץ עקב קרינת חום בין המשטחים ובין גוף האדם.

בארץ טמפרטורת המשטחים הפנימיים בדירה לעתים נמוכה מזו של אדי המים באוויר שבדירה. כתוצאה מכך עלול להיווצר עובש ירוק שחור – וזה ידיף ריחות לא נעימים ויגביר את קילוף שכבות הצבע בקירות.

תכנון תרמי שלא נעשה כהלכה יוביל בסופו של דבר להשקעה רבה יותר של אנרגיה ושל כסף לצורך חימום הבית ולקירורו – אך לא כאן תמה הבעיה. בידוד תרמי לקוי עלול ליצור גם בעיות כגון עובש בקירות ובתקרות, קילוף שכבות הצבע בקירות ותחושת אי נוחות, ומעל לכול הוא עלול לפגוע בבריאות השוהים בבית.

תכנון תרמי נכון חוסך באנרגיה, יוצר תנאי נוחות אקלים אופטימליים בבית ומפחית את הסיכון להיווצרות מי עיבוי.

ovdanenergia

אבדן אנרגיה

kilyftzeva

קילוף צבע

ovesh

עובש

lahyt

לחות