השוואת צריכת האנרגיה השנתית לחימום דירות ולקירורן בהתאם לדרישות שונות

tzrihat energia himym vekiryr kirot

הדוח מציג את חישובי רמת הבידוד התרמי בשתי דירות טיפוסיות המבודדות בהתאם לדרישות שונות.

חוות הדעת ניתנה כדי להשוות את צריכת האנרגיה השנתית לחימום הדירות ולקירורן בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 1045 "בידוד תרמי של בנייני מגורים",  בשני אזורי האקלים ב ו-ג.

 

קרא עוד...