השוואת צריכת החשמל לחימום ולקירור של בית מגורים

הדוח מציג את חישובי צריכת החשמל לחימום בית המגורים (הסקה) ולקירורו, בהתאם לחלופות שונות של בידוד תרמי שמספקת חברת גולמט.

החישובים נערכו בהתאם לאזורי האקלים א, ב, ג ו-ד

הדו"ח כולל:

1. נתונים בסיסים לחישובים.

2. התאמת הבית לדרישות התקן הישראלי ת"י 1045 " בידוד תרמי של בנייני מגורים".

3. התאמת הבית לדרישות התקן הישראלי ת"י 5282 "דירוג דירות לפי צריכת האנרגיה". 

4. מהלך הסימולציה הממוחשבת של הבית.

5. תוצאות צריכת החשמל לחימום ולקירור הבית בהתאם לחלופות שונות.

6. מסקנות.

1. נתונים בסיסים לחישובים:

 בית מגורים צמוד לקרקע חד - קומתי

 שטח הבית – 120 מ"ר

 נפח הבית – 420 מ"ק

 קירות חיצוניים בנויים מבלוק בטון בעל 4 חללים בעובי 20.0 ס"מ,

    שטח הקיר ברוטו ( כולל פתחים וגשרים תרמיים )  – 165.0 מ"ר

תקרה עליונה – גג בנויה מבטון בעובי 20.0 ס"מ, שטח הגג – 120.0  מ"ר

 חלונות בעלי זכוכית רגילה, שטח החלונות – .23.2 מ"ר

 דלת חיצוני – דלת עץ, שטח הדלת – .4.4 מ"ר

גולד הנדסה (2010) יעוץ תרמי למבנים בע"מ

2.  התאמת הבית לדרישות התקן הישראלי ת"י 1045.

החישובים התרמיים נערכו בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 1045 חלק 1 "בידוד תרמי של בנייני מגורים".

      בטבלה מס' 1 מפורטות תוצאות חישובי ההתנגדות התרמית האופיינית עבור אלמנטים  במעטפת החיצונית

      בהתאם ל-7 חלופות.

טבלה מס' 1.

סוג האלמנט ומרכיביו

ההתנגדות התרמית האופיינית

" r( מ"ר  X° צ/ ווט )

 

התאמה לתקן ת"י

חלופה 1 ( מצב קיים )

קיר חיצוני:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 4 חללים בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

גשר תרמי - עמודים, חגורות, קורות:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

תקרה עליונה – גג:

איטום

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

0.296

0.126

0.216

 

לא מתאים

לא מתאים

לא מתאים 

חלופה 2

קיר חיצוני:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 2.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 4 חללים בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

גשר תרמי - עמודים, חגורות, קורות:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 2.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

תקרה עליונה – גג:

איטום

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 2.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

0.796

0.626

0.716

מתאים עבור אזורי

אקלים א', ב' לפי ת"י

1045

מתאים עבור אזורי

אקלים א', ב' לפי ת"י

1045

מתאים עבור אזורי

אקלים א', ב' לפי ת"י

 1045

סוג האלמנט ומרכיביו

ההתנגדות התרמית האופיינית

" r( מ"ר  X° צ/ ווט )

 

התאמה לתקן ת"י

חלופה 3

קיר חיצוני:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 4 חללים בעובי 20.0 ס"מ

צמר זכוכית בעובי 2.5 ס"מ

לוח גבס בעובי 1.27 ס"מ

גשר תרמי - עמודים, חגורות, קורות:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

צמר זכוכית בעובי 2.5 ס"מ

לוח גבס בעובי 1.27 ס"מ

תקרה עליונה – גג:

איטום

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 2.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

0.895

0.725

0.716

מתאים עבור אזורי

אקלים א', ב' לפי ת"י

1045

מתאים עבור אזורי

אקלים א', ב' לפי ת"י

1045

מתאים עבור אזורי

אקלים א', ב' לפי ת"י

 1045

חלופה 4

קיר חיצוני:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 2.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 4 חללים בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

גשר תרמי - עמודים, חגורות, קורות:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 2.5 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

תקרה עליונה – גג:

איטום

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 3.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

0.796

0.751

0.966

מתאים עבור אזורי

אקלים ג' לפי ת"י 1045

מתאים עבור אזור

אקלים ג' לפי ת"י 1045

מתאים עבור אזור

אקלים ג' לפי ת"י  1045

סוג האלמנט ומרכיביו

ההתנגדות התרמית האופיינית

" r( מ"ר  X° צ/ ווט )

 

התאמה לתקן ת"י

חלופה 5

קיר חיצוני:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 4 חללים בעובי 20.0 ס"מ

צמר זכוכית בעובי 2.5 ס"מ

לוח גבס בעובי 1.27 ס"מ

גשר תרמי - עמודים, חגורות, קורות:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

צמר זכוכית בעובי 2.5 ס"מ

לוח גבס בעובי 1.27 ס"מ

תקרה עליונה – גג:

איטום

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 3.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

0.895

0.725

0.966

מתאים עבור אזור

אקלים ג' לפי ת"י 1045

מתאים עבור אזור

אקלים ג' לפי ת"י 1045

מתאים עבור אזור

אקלים ג' לפי ת"י 1045

חלופה 6

קיר חיצוני:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 3.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 4 חללים בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

גשר תרמי - עמודים, חגורות, קורות:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 3.5 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

תקרה עליונה – גג:

איטום

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 5.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

1.046

1.0

1.466

מתאים עבור אזורי

אקלים ד' לפי ת"י 1045

מתאים עבור אזור

אקלים ד' לפי ת"י 1045

מתאים עבור אזור

אקלים ד' לפי ת"י  1045

סוג האלמנט ומרכיביו

ההתנגדות התרמית האופיינית

" r( מ"ר  X° צ/ ווט )

 

התאמה לתקן ת"י

חלופה 7

קיר חיצוני:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 4 חללים בעובי 20.0 ס"מ

צמר זכוכית בעובי 5.0 ס"מ

לוח גבס בעובי 1.27 ס"מ

גשר תרמי - עמודים, חגורות, קורות:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

צמר זכוכית בעובי 5.0 ס"מ

לוח גבס בעובי 1.27 ס"מ

תקרה עליונה – גג:

איטום

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 5.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

1.42

1.28

1.466

מתאים עבור אזור

אקלים ד' לפי ת"י 1045

מתאים עבור אזור

אקלים ד' לפי ת"י 1045

מתאים עבור אזור

אקלים ד' לפי ת"י 1045

בטבלה מס' 2 מפורטות דרישות עבור התנגדות תרמית אופיינית של קירות חוץ ושל תקרה עליונה לפי ת"י 1045 חלק 1.

טבלה מס' 2

סוג האלמנט

ההתנגדות התרמית האופיינית לפי ת"י 1045

" r( מ"ר  X° צ/ ווט )לפי אזורי אקלים

 

א

ב

ג

ד

קיר חיצוני

0.4

0.5

0.7

0.9

תקרה עליונה - גג

0.5

0.6

0.8

1.3

3.  התאמת הבית לדרישות התקן הישראלי ת"י 5282.

בטבלה מס' 3 מפורטות תוצאות חישובי המוליכות התרמית הכוללת עבור האלמנטים במעטפת החיצונית של הבית בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 5282 "דירוג דירות לפי צריכת האנרגיה".

טבלה מס' 3

סוג האלמנט ומרכיביו

המוליכות התרמית הכוללת

" U( ווט / מ"ר  X° צ )

 

התאמה לתקן ת"י

חלופה 8

קיר חיצוני:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 2.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 4 חללים בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

גשר תרמי - עמודים, חגורות, קורות:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 2.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

תקרה עליונה – גג:

איטום

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 5.0 ס"מ

עבור אזור אקלים א'

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 5.5 ס"מ

עבור אזור אקלים ב'

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

1.04

-

0.615

0.53

מתאים עבור אזורי

אקלים א', ב' לפי ת"י

5282 ( U = 1.05 )

מתאים לפי ת"י 1045

מתאים עבור אזורי

אקלים א' לפי ת"י

5282 ( U = 0.7 )

מתאים עבור אזורי

אקלים ב' לפי ת"י

5282 ( U = 0.6 )

גולד הנדסה (2010) יעוץ תרמי למבנים בע"מ

המשך טבלה מס' 3

סוג האלמנט ומרכיביו

המוליכות התרמית הכוללת

" U( ווט / מ"ר  X° צ )

 

התאמה לתקן ת"י

חלופה 9

קיר חיצוני:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 4 חללים בעובי 20.0 ס"מ

צמר זכוכית בעובי 2.5 ס"מ

לוח גבס בעובי 1.27 ס"מ

גשר תרמי - עמודים, חגורות, קורות:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

צמר זכוכית בעובי 2.5 ס"מ

לוח גבס בעובי 1.27 ס"מ

תקרה עליונה – גג:

איטום

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 5.0 ס"מ

עבור אזור אקלים א'

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 5.5 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

0.947

-

0.615

0.53

מתאים עבור אזורי

אקלים א', ב' לפי ת"י

5282 ( U = 1.05 )

מתאים לפי ת"י 1045

מתאים עבור אזורי

אקלים א' לפי ת"י

5282 ( U = 0.7 )

מתאים עבור אזורי

אקלים ב' לפי ת"י

5282 ( U = 0.6 )

המשך טבלה מס' 3

סוג האלמנט ומרכיביו

המוליכות התרמית הכוללת

" U( ווט / מ"ר  X° צ )

 

התאמה לתקן ת"י

חלופה 10

קיר חיצוני:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 4.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 4 חללים בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

גשר תרמי - עמודים, חגורות, קורות:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 4.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.5 ס"מ

תקרה עליונה – גג:

איטום

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 7.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

0.686

-

0.47

מתאים עבור אזורי

אקלים ג', ד' לפי ת"י

5282 ( U = 0.7 )

מתאים לפי ת"י 1045

מתאים עבור אזור

אקלים ג' לפי ת"י

5282 ( U = 0.5 )

מתאים עבור אזור

אקלים ד' לפי ת"י

5282 ( U = 0.55 )

           

 

המשך טבלה מס' 3

סוג האלמנט ומרכיביו

המוליכות התרמית הכוללת

" U( ווט / מ"ר  X° צ )

 

התאמה לתקן ת"י

חלופה 11

קיר חיצוני:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בלוק בטון בעל 4 חללים בעובי 20.0 ס"מ

צמר זכוכית בעובי 5.0 ס"מ

לוח גבס בעובי 1.27 ס"מ

גשר תרמי - עמודים, חגורות, קורות:

טיח חוץ בעובי 2.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

צמר זכוכית בעובי 5.0 ס"מ

לוח גבס בעובי 1.27 ס"מ

תקרה עליונה – גג:

איטום

בט קל 1200 בעובי 5.0 ס"מ

לוח פוליסטירן מוקצף קשיח 20F בעובי 7.0 ס"מ

בטון בעובי 20.0 ס"מ

טיח פנים בעובי 1.0 ס"מ

0.632

-

0.47

מתאים עבור אזורי

אקלים ג', ד' לפי ת"י

5282 ( U = 0.7 )

מתאים לפי ת"י 1045

מתאים עבור אזור

אקלים ג' לפי ת"י

5282 ( U = 0.5 )

מתאים עבור אזור

אקלים ד' לפי ת"י

5282 ( U = 0.55 )

 

   4.  מהלך הסימולציה הממוחשבת.

המדד עבור יעילות אנרגטית של הבית הוא כאמור צריכת החשמל השנתית שלה, לחימום בימי החורף, ולקירור בימי הקיץ.

נתוני הקלט הנדרשים עבור האנליזה התרמית של בניין נתון הם:

  1. נתוני הבנייןהגיאומטריים, מיקום טופוגרפי של הבניין, תכונות תרמו-פיזיקליות של כל שכבות אלמנטי הבנייה בכל רכיבי המעטפת הבנויה (רצפה, קירות חוץ ופנים, תקרות וגג)  ובמעטפת השקופה (חלונות ופתחים אחרים) .
  2. נתוני האקליםבמהלך שנה אקלימית אופיינית באזור בו נמצא הבניין: מהלך שעתי של טמפרטורה ולחות באוויר החוץ, קרינת השמש, עננות, כיוון הרוח ועוצמתה.  ונתונים נוספים כגון: ימי גשם ושלג, ומהלך חודשי של טמפרטורות אדמה.
  3. דפוסי השימוש בבניין: לוח זמני הפעילות בפירוט שנתי, המתייחס למס' הנוכחים בכל חלל ורמת פעילותם, לפעולת ציוד פולט חום, לתאורה, ולאוורור  בחללים השונים.
  4. דרישות התפקוד בחללי הבניין: ערכי טמפרטורה, תאורה וסנוור בחללים השונים. הסתננות אויר חוץ דרך המעטפת.

הצורך להתייחס לצריכת החשמל של המערכות נובע מההבדל בנצילויות מערכת האקלום בפעילויות השונות (חימום וקירור). ישנם פרמטרים אשר שינוי הערכים שלהם משפיע השפעות נוגדות על הצריכות לשימושים השונים. בכדי לנתח חלופות לשינוי שכזה, עלינו לסכום את הצריכות לשימושים השונים, בכדי להגיע לחלופה האופטימלית בה סך כל הצריכות יהיה מינימלי.

חישוב צריכת החשמל הצפויה מתאפשר כיום הודות לשימוש בתוכנת הסימולציה Energy Plus [U.S. Department Of Energy], אשר פותחה על ידי מוסד המחקר האמריקאי LBL. התוכנה מבצעת אנליזה תרמית אנרגטית מלאה של אקלום הבניין, של תנאי התאורה בחלליו השונים ושל השפעת תנועת אוויר בין חללי הבניין ובינם לבין החוץ, ומחשבת את צריכת החשמל של כל מרכיב במערכת. תוכנה זו נבדקה במסגרת מחקר אקדמי בפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון, בשנים 2004-2005 ותוצאותיה אומתו עם תוצאות ניסויים שנערכו בארץ.

כמו כן הומלצה לאחרונה כתוכנת הסימולציה האנרגטית העדיפה מבין כ 20 תוכנות שונות שנבחנו ("כלי להערכת ביצועי בניינים בהתאם לקוד האנרגיה – הגישה התפקודית" דו"ח סופי , 2007 . יזיאורו, קפלוטו, שביב  ואחרים עבור משרד התשתיות הלאומיות ).

     מאפייניו הקבועים של המבנה הנבדק.

סביבת המבנה: המבנה הנבדק נמצא בסביבה פתוחה בינונית, בעלת מבנים סמוכים.  

טמפרטורת היעד לחימום בחורף היא 21 מ"צ ולקירור בקיץ היא 22 מ"צ. טמפרטורות אלו נקבעו על מנת לשמו על נוחות תרמית מתאימה לאנשים בביגוד קייצי או חורפי, עבור רמת הפעילות סבירה בבתי מגורים , לפי העונה. האקלום ע"י יחידת מיזוג אויר מסוג מזגן מפוצל המתאים בגודלו לאקלום המבנה.

הסתננות  אויר חוץ נלקחה בחשבון בערך של כחצי תחלופת אויר לשעה. (היינו נפח האוויר בכל הדירה מתחלף פעם אחת בכל שעתיים), ערך המתאים לדירת מגורים בעלת חלונות אטומים בצורה סבירה.

דפוסי השימוש בבית:

תאורת הבית, בהספק מקסימלי של 6 וואט למ"ר , כוונה לתת רמת הארה מינימלית של 300 לוקס על משטחים בגובה 80 ס"מ ברחבי הדירה.  

 

 

נוכחות אנשים ומכשירי חשמל: בדירה נמצאים ארבעה אנשים, תוך התחשבות בלוח זמנים אופייני למשפחה

( נוכחות מועטה בשעות העבודה והלימודים בימי החול ) בשעות היום פועלים מכשירי חשמל אשר הספק החום שהם תורמים לחלל המבנה הוא של 200 וואט .

שעון קיץ: תאריכי שעון הקיץ (הזזה של שעה אחת קדימה) הם: 3/10 עד 27/3.

 

בטבלה מס' 4 מפורטות תוצאות צריכת החשמל לחימום ( הסקה ) ולקירור באזור אקלים א' ( תל-אביב ) עבור הבית לפי חלופות שונות.

טבלה מס' 4.

מס' חלופה

צריכת החשמל לחימום ולקירור הבית

( קוט"ש / עונה )

צריכת האנרגיה

שנתית

 

חימום ( הסקה בחורף )

קירור ( קיץ )

קוט"ש / שנה

1 ( מצב קיים )

3887

4085

7972

2 – בידוד תרמי של קיר חוץ באמצעות לוח פוליסטירן מוקצף קשיח לפי

ת"י 1045

4015

2163

6178

3 – בידוד תרמי של קיר חוץ באמצעות לוח גבס וצמר זכוכית לפי ת"י 1045

2054

3373

5427

8 – בידוד תרמי של קיר חוץ באמצעות לוח פוליסטירן מוקצף קשיח לפי

ת"י 5282

1474

3209

4684

9 – בידוד תרמי של קיר חוץ באמצעות לוח גבס וצמר זכוכית לפי ת"י 5282

1325

3235

4559

 

בטבלה מס' 5 מפורטות תוצאות צריכת החשמל לחימום ( הסקה ) ולקירור באזור אקלים ב' ( באר – שבע  ) עבור הבית לפי חלופות שונות.

טבלה מס' 5

מס' חלופה

צריכת החשמל לחימום ולקירור הבית

( קוט"ש / עונה )

צריכת האנרגיה

שנתית

 

חימום ( הסקה חורף )

קירור ( קיץ )

קוט"ש / שנה

1 ( מצב קיים )

3186

5798

8983

2 – בידוד תרמי של קיר חוץ באמצעות לוח פוליסטירן מוקצף קשיח לפי

ת"י 1045

1544

4662

6206

3 – בידוד תרמי של קיר חוץ באמצעות לוח גבס וצמר זכוכית לפי ת"י 1045

1486

4669

6155

8 – בידוד תרמי של קיר חוץ באמצעות לוח פוליסטירן מוקצף קשיח לפי

ת"י 5282

990

4377

5367

9 – בידוד תרמי של קיר חוץ באמצעות לוח גבס וצמר זכוכית לפי ת"י 5282

860

4365

5225

 

בטבלה מס' 6 מפורטות תוצאות צריכת החשמל לחימום ( הסקה ) ולקירור באזור אקלים ג' ( ירושלים  ) עבור הבית לפי חלופות שונות.

טבלה מס' 6

מס' חלופה

צריכת האנרגיה לחימום ולקירור הבית

( קוט"ש / עונה )

צריכת האנרגיה

שנתית

 

חימום ( חורף )

קירור ( קיץ )

קוט"ש / שנה

1 ( מצב קיים )

7141

2435

9578

4 – בידוד תרמי של קיר חוץ באמצעות לוח פוליסטירן מוקצף קשיח לפי

ת"י 1045

3628

2157

5784

5– בידוד תרמי של קיר חוץ באמצעות לוח גבס וצמר זכוכית לפי ת"י 1045

3542

2187

5729

10– בידוד תרמי של קיר חוץ

באמצעות לוח פוליסטירן מוקצף

קשיח לפי ת"י 5282

2506

2212

4718

11 – בידוד תרמי של קיר חוץ

באמצעות לוח גבס וצמר זכוכית לפי ת"י 5282

2414

2248

4662

בטבלה מס' 7 מפורטות תוצאות צריכת החשמל לחימום ( הסקה ) ולקירור באזור אקלים ד' ( אילת ) עבור הבית לפי חלופות שונות.

טבלה מס' 7

מס' חלופה

צריכת האנרגיה לחימום ולקירור הבית

( קוט"ש / עונה )

צריכת האנרגיה

שנתית

 

חימום ( חורף )

קירור ( קיץ )

קוט"ש / שנה

1 ( מצב קיים )

249

10980

12229

6 – בידוד תרמי של קיר חוץ באמצעות לוח פוליסטירן מוקצף קשיח לפי

ת"י 1045

190

7553

7743

7– בידוד תרמי של קיר חוץ באמצעות לוח גבס וצמר זכוכית לפי ת"י 1045

157

7382

7539

10– בידוד תרמי של קיר חוץ

באמצעות לוח פוליסטירן מוקצף

קשיח לפי ת"י 5282

118

7302

7420

11 – בידוד תרמי של קיר חוץ

באמצעות לוח גבס וצמר זכוכית לפי ת"י 5282

119

7301

7419

 

5. תוצאות צריכת החשמל לחימום ולקירור הבית בהתאם לחלופות שונות.

צריכת החשמל שנתית לחימום ולקירור הבית במצב שקירות חוץ מבודדים ע"י לוח פוליסטירן מוקצף קשיח.

טבלה מס' 8

מצב הבית

צריכת החשמל לפי אזורי האקלים

 

א

ב

ג

ד

בית קיים לא מבודד

7972

8983

9578

12229

מבודד לפי ת"י 1045

6178

6206

5784

7743

מבודד לפי ת"י 5282

4684

5367

5414

7420

צריכת החשמל שנתית לחימום ולקירור הבית במצב שקירות חוץ מבודדים ע"י לוח גבס וצמר זכוכית.

טבלה מס' 9

מצב הבית

צריכת החשמל לפי אזורי האקלים

 

א

ב

ג

ד

בית קיים לא מבודד

7972

8983

9578

12229

מבודד לפי ת"י 1045

5427

6155

5729

7539

מבודד לפי ת"י 5282

4559

5225

4662

7419

 

      השוואת צרכת החשמל בהתאם לחלופות שונות של בידוד תרמי וחיסכון החשמל עבור אזור האקלים א'

         טבלה מס' 10.

מצב הבית

( השוואת האופציות שונות )

צריכת החשמל שנתית

קוט"ש/שנה

חיסכון האנרגיה

 ( % )

חלופה מס' 1 – בנין קיים

7972

-

חלופה 2 – לפי ת"י 1045 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י פוליסטירן מוקצף קשיח ) – לעומת חלופה 1

6178

22.5

חלופה 3 – לפי ת"י 1045 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י צמר זכוכית ) – לאומת חלופה 1

5427

31.9

חלופה 8 – לפי ת"י 5282 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י פוליסטירן מוקצף קשיח ) – לעומת חלופה 1

4684

41.2

חלופה 9 – לפי ת"י 5282 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י צמר זכוכית ) – לעומת חלופה 1

4559

42.8

חלופה 8 – לפי ת"י 5282 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י פוליסטירן מוקצף קשיח ) – לעומת חלופה 2

4684

24.1

חלופה 9 – לפי ת"י 5282 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י צמר זכוכית ) – לעומת חלופה 3

4559

16.0

 

השוואת צרכת החשמל בהתאם לחלופות שונות של בידוד תרמי וחיסכון החשמל עבור אזור האקלים ב'

         טבלה מס' 11.

מצב הבית

( השוואת האופציות שונות )

צריכת החשמל שנתית

קוט"ש/שנה

חיסכון האנרגיה

 ( % )

חלופה מס' 1 – בנין קיים

8983

-

חלופה 2 – לפי ת"י 1045 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י פוליסטירן מוקצף קשיח ) – לעומת חלופה 1

6206

30.9

חלופה 3 – לפי ת"י 1045 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י צמר זכוכית ) – לאומת חלופה 1

6155

31.4

חלופה 8 – לפי ת"י 5282 (בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י פוליסטירן מוקצף קשיח ) – לעומת חלופה 1

5367

40.2

חלופה 9 – לפי ת"י 5282 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י צמר זכוכית ) – לעומת חלופה 1

5225

41.8

חלופה 8 – לפי ת"י 5282 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י פוליסטירן מוקצף קשיח ) – לעומת חלופה 2

5367

13.5

חלופה 9 – לפי ת"י 5282 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י צמר זכוכית ) – לעומת חלופה 3

5225

15.1

 

השוואת צרכת החשמל בהתאם לחלופות שונות של בידוד תרמי וחיסכון האנרגיה עבור אזור האקלים ג'

         טבלה מס' 12.

מצב הבית

( השוואת האופציות שונות )

צריכת החשמל שנתית

קוט"ש/שנה

חיסכון האנרגיה

 ( % )

חלופה מס' 1 – בנין קיים

9578

-

חלופה 2 – לפי ת"י 1045 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י פוליסטירן מוקצף קשיח ) – לעומת חלופה 1

5784

39.6

חלופה 3 – לפי ת"י 1045 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י צמר זכוכית ) – לאומת חלופה 1

5729

40.1

חלופה 10– לפי ת"י 5282 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י פוליסטירן מוקצף קשיח ) – לעומת חלופה 1

5414

43.4

חלופה 11 – לפי ת"י 5282 (בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י צמר זכוכית ) – לעומת חלופה 1

4662

51.3

חלופה 10 – לפי ת"י 5282 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י פוליסטירן מוקצף קשיח ) – לעומת חלופה 2

5414

6.4

חלופה 11 – לפי ת"י 5282 (בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י צמר זכוכית ) – לעומת חלופה 3

4662

18.6

השוואת צרכת החשמל בהתאם לחלופות שונות של בידוד תרמי וחיסכון האנרגיה באזור האקלים ד'

         טבלה מס' 13.

מצב הבית

( השוואת האופציות שונות )

צריכת החשמל שנתית

קוט"ש/שנה

חיסכון האנרגיה

 ( % )

חלופה מס' 1 – בנין קיים

12229

-

חלופה 6 – לפי ת"י 1045 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י פוליסטירן מוקצף קשיח ) – לעומת חלופה 1

7743

36.6

חלופה 7 – לפי ת"י 1045 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י צמר זכוכית ) – לאומת חלופה 1

7539

38.3

חלופה 10 – לפי ת"י 5282 ( בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י פוליסטירן מוקצף קשיח ) – לעומת חלופה 1

7420

39.3

חלופה 11 – לפי ת"י 5282 (בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י צמר זכוכית ) – לעומת חלופה 1

7419

39.3

חלופה 10 – לפי ת"י 5282 (בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י פוליסטירן מוקצף קשיח ) – לעומת חלופה 6

7420

4.1

חלופה 11 – לפי ת"י 5282 (בידוד תרמי של קיר חוץ ע"י צמר זכוכית ) – לעומת חלופה 7

7419

1.6

  1. 5.      מסקנות.

  חיסכון החשמל באזורי האקלים שונים עבור בית מגורים המבודד באמצעות לוח פוליסטירן מוקצף קשיח.

         טבלה מס' 14.

אזור האקלים

מצב הבית

( השוואת האופציות שונות )

חיסכון האנרגיה

 ( % )

א'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 1045 לעומת הבית קיים שאינו מבודד

22.5

א'

הבית הבנוי בהתאם לדרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי לפי

ת"י 1045

24.1

א'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי שאינו מבודד

41.2

ב'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 1045 לעומת הבית קיים שאינו מבודד

30.9

ב'

הבית הבנוי בהתאם לדרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי לפי

ת"י 1045

13.5

ב'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי שאינו מבודד

40.2

ג'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 1045 לעומת הבית קיים שאינו מבודד

39.6

ג'

הבית הבנוי בהתאם לדרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי לפי

ת"י 1045

6.4

ג'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי שאינו מבודד

43.4

ד'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 1045 לעומת הבית קיים שאינו מבודד

36.6

ד'

הבית הבנוי בהתאם לדרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי לפי

ת"י 1045

4.1

ד'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי שאינו מבודד

39.3

חיסכון החשמל באזורי האקלים שונים עבור בית מגורים המבודד באמצעות לוח גבס וצמר זכוכית.

         טבלה מס' 15.

אזור האקלים

מצב הבית

( השוואת האופציות שונות )

חיסכון האנרגיה

 ( % )

א'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 1045 לעומת הבית קיים שאינו מבודד

31.9

א'

הבית הבנוי בהתאם לדרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי לפי

ת"י 1045

16.0

א'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי שאינו מבודד

42.8

ב'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 1045 לעומת הבית קיים שאינו מבודד

31.4

ב'

הבית הבנוי בהתאם לדרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי לפי

ת"י 1045

15.1

ב'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי שאינו מבודד

41.8

ג'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 1045 לעומת הבית קיים שאינו מבודד

40.1

ג'

הבית הבנוי בהתאם לדרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי לפי

ת"י 1045

18.6

ג'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי שאינו מבודד

51.3

ד'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 1045 לעומת הבית קיים שאינו מבודד

38.3

ד'

הבית הבנוי בהתאם לדרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי לפי

ת"י 1045

1.6

ד'

הבית הבנוי לפי דרישות התקן ת"י 5282 לעומת הבית הבנוי שאינו מבודד

39.3